daaf Ledeboer

 
 

Stedelijke herontwikkeling, herstructurering en vormgeving openbare ruimte.

De openbare ruimte is het meest publieke deel van de stad en daarmee bepalend voor haar karakter. Een goed ingerichte ruimte dringt zich niet op en versterkt op een vanzelfsprekende manier de stadsbeleving.


De inrichting en aankleding van binnenstedelijke ruimten weerspiegelen het historische karakter van de stad en versterken het eigen imago. De afzonderlijke elementen vormen geen op zichzelf staande objecten. Elementen voor inrichting en aankleding zijn sfeerbepalend, ondersteunen het straatbeeld, de zichtmogelijkheden en de oriëntatie. Samenhangende ingrepen zijn alleen mogelijk binnen het kader van een heldere visie.


Met het opnieuw uitvinden van de historische stedenbouwkundige structuur en het leesbaar en beleefbaar maken van de stad, kan de lokale economie een plek vinden in de historische context en wordt de toeristische economie versterkt.


Een stad moet één verhaal vertellen. Als dat lukt, heeft de openbare

ruimte een sterke overtuigingskracht.

 

ontwerp, Advies en procesmanagement

Ik wil inspireren en geïnspireerd worden. Motiveren en gemotiveerd raken. Ik beziel de wereld om me heen –mensen, dingen, gedachten- en raak daardoor zelf bezield. De wereld is mijn werkterrein. Het prikkelt mij om buiten de gebaande paden complexe problemen op te lossen.

Ik zie intuïtief samenhang waar anderen die niet zien en kan dit láten zien. Ik schets mogelijkheden en sta ze af. Ik kan componeren met gedachten en associaties. Ik ben een netwerker pur sang en een strategisch denker.